Tapahtumat, Tiedotteet

Stratosfääripallolento ja esitelmä tulossa SRAL101-kesäleirillä Eerikkilässä kutsulla OH3HAB! Vastaanota pallon lähetettä 70 cm bandilla!

Scroll down for a summary of the text in English!

PÄIVITYS: Lento tehtiin 16.7.2022. Katso lähetysvideo, kuvia ja statistiikkatietoja lennolta OH3HAB #2-lennon raporttisivulta.

Hämeenlinnan Radioamatöörit ry, OH3AA, tekee stratosfääripallolennon osana SRAL101-kesäleirin ohjelmaa Eerikkilässä. Lähetämme pallon ilmaan lauantaina 16.7. klo 16-17 Suomen aikaa. Lento voi toki myöhästyä, jos teknisiä ongelmia ilmenee. Pallo lähetetään Eerikkilä Sport & Outdoor Resortin alueella. Tarkempi lähetyspaikka selviää leirillä lauantaina. Yritämme pallon lähetystä säästä riippumatta!

Leirin osallistujat ovat tervetulleita seuraamaan pallon lähetystä paikan päällä, missä esittelemme pallon lähetykseen tarvittavat varusteet ja seurantaan käytetyn tekniikan.

Alla on lyhyt yhteenveto stratosfääripallolennon suunnittelusta ja järjestämisestä, mikä toimii tietolähteenä pallolennoista kiinostuneille! Tämän yhteenvedon lisäksi tällä sivulla on ohjeet kesäleirillä lähetettävän pallon seurantaan, vieritä siis sivua rohkeasti alaspäin! 🙂

Mikä stratosfääripallolennoissa kiehtoo?

Stratosfääripallolennot ovat mielenkiintoisia ja hauskoja teknistieteellisiä projekteja. Alla on listattu muutamia asioita, joiden vuoksi harrastajat tekevät lentoja:

 1. Pallojen lennätys liittyy olennaisesti radioamatööriharrastukseen, sillä erilaiset radiotekniset kokeet ovat osa lentoja. Palloissa on mukana aina yksi tai useampi radiolähetin, jonka avulla pallon sijaintia voi seurata. Tämä antaa mahdollisuuden kehittää ja kokeilla eri lähetyslajien (tälläkin lennolla APRS, CW sekä Horus 4FSK), taajuuksien ja antennien toimintaa itsenäisesti liikkuvan kohteen seurantaan. Lähettimen on oltava kooltaan ja painoltaan pieni, jotta sen nostaminen pallolla on helppoa. Nämä rajoitteet johtavat myös pieneen lähetystehoon, joka on usein milliwattiluokassa.
 2. Ilmakehän kuvaaminen video- ja still-kameroilla. Kuvat ja videot eri ilmakehän kerroksista ovat todella upeita ja mielenkiintoista katsottavaa. Palloilla on myös mahdollista kuvata eri sääilmiöitä. Voit katsoa esimerkkinä OH3VHH-lennon kuvia ja YouTube-videon kesältä 2021.
 3. Pallon hyötykuormassa voi olla mittalaitteita, joilla voi tutkia esimerkiksi ilmakehän lämpötilaa, kosteutta ja ilmanpainetta eri korkeuksissa. Myös erilaisia säteilymittareita (beta/gamma-säteilylle) voi käyttää pallolennoilla.
 4. Lentojen järjestäminen ja seuraaminen on hauskaa yhteistoimintaa radioamatööriharrastuksessa. Pallolentoa voi seurata kukin omalta radioasemaltaan ilman radioamatöörilupia pelkällä radiovastaanottimella ja sopivilla tietokoneohjelmilla. Lisäksi lennon seuraaminen on mahdollista netissä jopa ilman vastaanotinlaitteistoa, koska vastaanotinasemat jakavat paikkatietoja pallojen seurantaan erikoistuneisiin nettipalveluihin, kuten https://aprs.fi/ ja https://amateur.sondehub.org/.
OH3VHH lennon hyötykuorman kameran ottama kuva noin 28 kilometrin korkeudessa

Stratosfääripallolennon tarvikkeet

Perustarvikkeet stratosfääripallolennon järjestämiseen ovat latex-pallo, kevyt kaasu (helium tai vety), kaasun täyttölaite, sopiva naru (katkeamisvoima suositellaan olevan alle 230N, ks. lentoluvat alla) sekä seurantaan käytettävä hyötykuorma ja muut mahdolliset laitteet. Hyötykuorman ulkokuori on usein kevyt styrox-laatikko, joka ripustetaan palloon käyttämällä edellämainittua narua.

Latex-palloa tulee käsitellä ainoastaan pehmeillä käsineillä, kuten puuvillakäsineet, koska käsistä irtoavat rasvat ja lika tarttuvat pallon pintaan ja voivat aiheuttaa sen rikkoutumisen. Kaasuista helium on turvallisempi, mutta huomattavasti kalliimpi vaihtoehto. Vetyä käyttäessä täytyy huolehtia paloturvallisuudesta, koska vety on erittäin herkästi syttyvä kaasu ja sitä käyttäessä tuleekin hakea lupa kaasun käytölle jollekin yhditykselle/kerholle. Kumpaakin kaasua Suomessa on saatavilla esimerkiksi Woikosken jälleenmyyjiltä.

Latex-palloa tulee käsitellä varoen pehmeillä käsineillä täytön aikana. Kuvasa Jari OH3UW ja Mikael OH3BHX täyttämässä OH3VHH-lennon palloa heinäkuussa 2021.

Kaasu toimitetaan kaasupullossa ja pallon täyttämiseen tarvitaan kaasupullon sopiva venttiili sekä tiivis muoviletku. Latex-pallojen täyttöaukko on paksumpaa materiaalia, jotta aukon voi helposti kiertää täyttöletkun tai vastaavan suukappaleen ympärille. Kun pallo on täytetty, pallo tulee sulkea esimerkiksi tavallisilla muovisilla nippusiteillä. Nippusiteisiin voi samalla kiinnittää narun, jossa hyötykuorma on kiinni. Nippusiteiden kiristyksen jälkeen niiden päälle on hyvä lisäksi kiertää päälle sähköteippiä, jotta siteet pysyvät paikallaan ja niiden terävät reunat on peitetty.

Pallon voi sulkea kiertämällä täyttöaukkoa ja kiristämällä sen kiinni nippusiteillä. Kuvassa Jari OH3UW, Henri OH3JR ja Mikael OH3BHX sulkemassa OH3VHH-lennon palloa.

Pallon täyttämiseen tarvittava kaasun määrä riippuu useasta tekijästä: pallon koosta (kuinka paljon kaasua palloon mahtuu), hyötykuorman painosta sekä tavoitellusta nousunopeudesta. Suurempi nousunopeus johtaa käytännössä lyhyempään lentoon, koska pallo saavuttaa huippukorkeutensa nopeammin. Pallon vajaa täyttö voi johtaa myös siihen, että pallo jää ”kellumaan” tiettyyn ilmakehän kerrokseen pitkiksi ajoiksi, joten nousunopeus kannattaa yleensä määrittää hiukan liian suureksi kuin liian pieneksi.

Tarvittavan nosteen voi laskea laskureilla, joita on useampia netissä. Luotettava laskuri on esimerkiksi CUSF Burst Calculator, jota olemme käyttäneet aiemmalla OH3HAB #1-lennolla. Laskuriin syötetään pallon tyyppi, käytetty kaasu, hyötykuorman paino sekä tavoiteltava korkeus tai nousunopeus. Palloa täyttäessä pallon nosteen voi todeta esimerkiksi täyttämällä vesikanisterin laskurin ilmoittamaan painolukemaan ja kytkemällä pallon vesikanisteriin. Kun vesikanisteri alkaa nousta ilmaan, on tarvittava noste saavutettu!

Pallolle tarvittavan nosteen voi selvittää nostelaskurin ja vesipainon avulla.
Kaasun täytön loppuvaiheessa pallo on kiinni vesikanisterissa ja täyttö lopetetaan, kun pallo nostaa kanisterin kevyesti ilmaan.

Pallolennon valmisteluista ja pallon täytöstä on lisää tietoja sekä video OH3VHH-pallolennon sivulla.

Lennolle tarvittavat luvat

HUOM! Tämä yhteenveto luvista perustuu kirjoittajan tietoihin kirjoitushetkellä (heinäkuu 2022). Varmista aina lupa-asiat suoraan Traficomilta!

Stratosfääripallon lennättämiseen Suomessa tarvitaan aina lentolupa Traficomilta. Lentosäännöissä ja määräyksissä stratosfääripalloja nimitetään termillä ”miehittämätön vapaa ilmapallo”. Lupaa tulee hakea vapaamuotoisella hakemuksella lähettämällä sähköpostiviesti Traficomin kirjaamoon. Kirjoitushetken tietojen mukana luvassa tulee olla mukana vähintään lähetyspaikka ja aikaikkuna lähetykselle, pallon hyötykuorman materiaali ja paino sekä käytettävät seuranta- tai kuvauslaitteet. Hyötykuorman paino ja tiheys määrittävät pallon luokituksen ja sille asetetut vaatimukset lennon ja lentoluvan suhteen. Nämä luokitukset on kuvattu alla linkitetyissä dokumenteissa. Lisäksi tulee huolehtia, että pallo pysyy valtakunnanrajojen sisäpuolella eli Suomessa!

Traficomin mukaan toiminnassa on noudatettava eurooppalaisia SERA -lentosääntöjä 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:281:0001:0066:FI:PDF
ja niitä täydentävää Traficomin määräystä OPS M1-1:
http://www.trafi.fi/filebank/a/1415778370/7c993005e97677f4b7e0b53455994bd5/16167-OPS_M1-1_2014_fi.pdf. Näissä dokumenteissa stratosfääripalloja nimitetään termillä ”miehittämätön vapaa ilmapallo”, joten tätä termiä etsimällä löydät olennaiset kohdat dokumenteista.

Jos pallon seurannassa käytetään radioamatöörilähettimiä, on lähettimelle haettava lisäksi erillinen radioamatöörikutsu sekä radiolupa Traficomilta. Erikoislupa on tarpeellinen, koska lähetin toimii itsenäisesti ilman valvontaa. Radioluvalle on määriteltävä lisäksi valvoja, jolla on yleisluokan radioamatöörin pätevyys. Radiolupa haetaan vapaamuotoisella hakemuksella lähettämällä sähköpostiviesti Traficomille.

Valmistautuminen pallolentoon: tuuliennusteet ja seuranta

Pallolento kulkeutuu lähetyksen jälkeen vapaasti ilmakehän tuulien mukana. Lähes kaikissa tapauksissa lennon hyötykuorma halutaan talteen, koska mukana on esimerkiksi kameroita tai muita mittalaitteita, jotka keräävät talteen lennon tietoja. Lisäksi on tärkeää välttää ympäristön roskaamista, joten oman lennon laitteet kannattaa etsiä ja kerätä myös ympäristön siisteyden vuoksi. Näiden syiden takia on tarpeellista seurata pallolentoa aina laskeutumispaikkaan saakka.

Lennon suunnittelussa on myös hyödyllistä käyttää tuuliennusteita pallon laskeutumispaikan arvioimiseen ennen lentoa, jotta voi etukäteen valmistautua hakemaan lennon hyötykuormaa tietyltä alueelta ja varmistua, ettei pallo lennä valtakunnanrajojen ulkopuolelle. On tärkeää huomata, että eri ilmakehän kerroksissa tuulen nopeus ja suunta voi vaihdella hyvin merkittävästi. Vaikka maan pinnalla olisikin lähes tyyntä, voi 10 kilometrin korkeudessa tuulen nopeus olla yli 100 km/h!

OH3HAB #1-lennon ennuste CUSF Landing Predictor-ennustepalvelussa. Oikeassa alanurkassa näkyvät pallon ja hyötykuorman parametrit.

Stratosfääripalloharrastajat ovat kehittäneet pallolentojen tuuliennusteisiin useampia nettipalveluja. Yksi luotettava palvelu on CUSF Landing Predictor, joka tekee lentoreittiennusteen käyttämällä annettuja parametreja: lähetysaika (max 10 päivää eteenpäin), lähetyspaikka sekä nostelaskurin vaatimat tiedot: pallon tyyppi, käytetty kaasu, hyötykuorman paino sekä tavoiteltava korkeus tai nousunopeus.

OH3HAB #1-lennon ennustettu lentoreitti (keltainen) ja toteutunut reitti (sininen). Toteutunut reitti erosi ennusteesta pääasiassa reilusti suuremman maksimikorkeuden vuoksi, sillä pallon puhkeamiskorkeutta on vaikea arvioida.

Esimerkkikuvia lentoreitin ennusteesta ja toteutuneesta lennosta löydät OH3HAB #1-lennon sekä OH3VHH-lennon sivuilta.

Jotta pallon lopullinen laskutumispaikka olisi selvitettävissä, täytyy pallon hyötykuormassa olla mukana jokin seurantalaite. Seurantalaite lähettää yleensä pallon paikkatietoja (koordinaatit ja korkeus), jonka laite saa GPS-vastaanottimen avulla. Lähetteissä saattaa olla joskus muitakin tietoja, kuten sensoritietoja esim. lämpötilasta ja kosteudesta tms. Pallon lähettäjillä tulee olla tarvittavat vastaanottolaitteet seurantalaitteen lähettämien tietojen vastaanottoa varten.

Radioamatöörit käyttävät seurantaan ensisijaisesti radioamatööritaajuuksilla toimivia radiolähettimiä. Seurantaan on perinteisesti käytetty muidenkin liikkuvien kohteiden paikkatietojen seuraamiseen käytettyä APRS-modulaatiota sekä APRS Internet Service-nettipalvelua, jota voi tarkastella esimerkiksi https://aprs.fi/-kartan kautta. APRS:n haasteena on, ettei sen kuuluvuus on jokseenkin rajoittunut etenkin, kun lähettimen teho on pieni ja etäisyys lähettimeen suuri. Tämän vuoksi monilla viimeaikaisilla radioamatöörien stratosfääripallolennoilla ympäri maailman on käytetty paremmin lentojen seurantaan soveltuvaa Horus 4FSK-lähetettä, jota voi vastaanottaa tavallisella SSB-radiovastaanottimella sekä Horus GUI-tietokoneohjelmalla, joka on saatavilla Windowsile, Macille sekä Linuxille. Lisäetuna Horus GUI-vastaanotto-ohjelmassa on se, että ohjelma lähettää pallon paikkatiedot stratosfääripallojen seurantaan tarkoitettuihin nettipalveluihin, joita ovat SondeHub Amateur sekä vanhempi Habhub. Tällöin kaikkien vastaanottoasemien tiedot voidaan kerätä yhteen ja saada mahdollisimman hyvä kattavuus pallon seurannalle! Tämän artikkelin loppupuolella on ohjeita sekä APRS:n että Horus 4FSK:n vastaanottoon.

Horus GUI-sovellus (oikealla) vastaanottamassa erään OH3VHH-lennon 4FSK-lähetettä pienen USB-liitäntäisen SDR-tikkuradion avulla. SSB-lähetteen audio ohjataan GQRX-ohjelmasta (vasemmalla) Horus GUI-sovellukselle.

Pallolennon seurannasta ja hyötykuorman etsimisestä ja löytämisestä on lisää tietoja sekä video OH3VHH-pallolennon sivulla.

Vaisalan RS41-radiosondien käyttö seurantalaitteena

Olemme käyttäneet Hämeenlinnan Radioamatöörit ry, OH3AA:n viimeaikaisilla stratosfääripallolennoilla seurantalaitteena ensisijaisesti uudelleenohjelmoituja Vaisalan RS41-radiosondeja. RS41-sondi soveltuu pallolentojen seurantaan, koska se on jo alunperin suunniteltu kyseiseen tarkoitukseen ja RS41-sondin voi ohjelmoida lähettämään 70cm radioamatööribandilla (eli 432-438 MHz taajuusaluella) täysin ilman laitteistomuutoksia. Sondin voi ohjelmoida lähettämään APRS-, Horus 4FSK- tai CW (morse)-lähetteitä!

Suomessa Ilmatieteen laitos lähettää joka päivä RS41-radiosondeja (sääennusteita varten) mm. Jokioisilta ja sondeja on mahdollista seurata netissä SondeHub-palvelussa tai oman vastaanottoaseman avulla esimerkiksi RS41Tracker– tai radiosonde_auto_rx-ohjelmilla. Sondeja voi siis kerätä ilmaiseksi seuraamalla niiden laskeutumispaikkoja. Itse RS41-lähetinlaitteen lisäksi sondissa on mukana styrox-kotelo ja kaksi (yleensä Energizer-merkkistä) AA-kokoista litiom-ioni-paristoa, jotka ovat usein vielä sondin pudottuakin käyttökelpoisia.

Uudelleenohjelmoituja Vaisala RS41-radiosondeja

Sondien seurantaan, keräämiseen ja uusiokäyttöön voi perehtyä esim. lukemalla Mikaelin, OH3BHX, VUSHF2022-tapahtumassa pitämän esitelmän Repurposing radiosondes for amateur radio high-altitude balloon tracking (englanniksi). Sondien uudelleenohjelmoinnista löydät tietoa myös RS41ng-firmware-ohjelmiston sivulta.

OH3HAB-pallon lähetteen seuranta

Alla on ohjeet Eerikkilän SRAL101-kesäleiriltä lähetettävän OH3HAB-pallon lähetteen seurantaan.

Otamme vastaan kuuluvuusraportteja pallon lähetteestä. Merkitse raporttiin nimesi, mahdollinen radioamatöörikutsusi ja vastaanottimen paikkatieto (paikkakunta ja/tai lokaattoriruutu). Raportteja voi lähettää sähköpostilla kerhomme osoitteeseen oh3aa@sral.fi!

Lennon hyötykuormana on jälleen modifioitu Vaisalan RS41-radiosondi edellisten lentojen tapaan. Sondi lähettää APRS, CW ja Horus 4FSK-lähetteitä 70 cm bandilla taajuudella 432.500 MHz. Lähetteistä Horus 4FSK on ylivoimaisesti paras lähetelaji pallon seurantaan ja tarvitset siihen SSB-vastaanottimen USB-sivukaistalla.

Pallolentoa voi seurata netistä myös ilman omaa radiolaitteistoa seuraavissa osoitteissa:

Lähetelajit ja seuranta

Pallolennon lähetin on radioamatöörikäyttöön uudelleenohjelmoitu Vaisalan RS41-radiosondi, joka käyttää seuraavia taajuuksia ja lähetelajeja:

 • 432.500 MHz APRS (1200 bps) – vastaanotetaan FM-modella
 • 432.500 MHz Horus 4FSK v2 (100 baud) – vastaanotetaan USB-modella
 • 432.500 MHz – CW (nopeus 20 WPM)

Lähetysteho on noin 60 mW. Eri lähetelajit lähetetään peräkkäin, yksi kerrallaan.

Tule mukaan seuraamaan pallolentoa omalla radioasemallasi! CW-majakkaa voit vastaanottaa normaaliin tapaan pelkällä rigillä. APRS- ja Horus 4FSK-lähetteisiin tarvitset avuksi tietokonetta tai APRS-yhteensopivan radion.

Lue alta tarkemmat ohjeet kunkin lähetteen vastaanottoon.

CW-vastaanotto

CW-lähetteen sisältö on: kutsu OH3HAB, 6-kirjaiminen lokaattori, korkeus metreinä, maanopeus (km/h) sekä sondin sisälämpötila (C).

Esimerkki CW-sanomasta:

OH3HAB KP21FW 12345m 123 km/h 20C

CW-lähete on taajuudella 432.500 MHz

APRS-vastaanotto

Lähete sisältää tavallisen APRS-paikkatietopaketin kutsulla OH3HAB-11.

APRS paikkatieto on seurattavissa netissä osoitteessa:
https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=11&call=a%2FOH3HAB-11&timerange=3600&tail=3600

APRS-paketteja voi vastaanottaa radiolla, jossa on tuki 1200 baudin APRS-lähetteelle.

APRS-taajuus on 432.500 MHz!

Voit käyttää vastaanottoon myös RTL-SDR-USB-tikkua ja Direwolf-ohjelmaa, joka lähettää APRS-tiedot nettiin seurattavaksi APRS Internet Service-palveluun. Tällöin seuranta onnistuu mm. https://aprs.fi/-palvelussa. Ohjeita Direwolfin käyttöön löytyy esimerkiksi artikkelista Setting up a Raspberry Pi based APRS RX IGate with an RTL-SDR.

Windows-käyttöjärjestelmällä on mahdollista käyttää esim. APRSISCE-ohjelmaa, katso lisätietoja artikkelista Decoding APRS with SDR#, APRSISCE32 and an RTL-SDR.

Horus 4FSK-vastaanotto

Lähetin lähettää Horus 4FSK (versio 2) paikkatietopaketin muutama kerta peräkkäin, nimi OH3HAB-4FSK-V2.

Horus-paikkatieto seurattavissa netissä SondeHub Amateur-palvelussa osoitteessa: https://amateur.sondehub.org/#!mt=Mapnik&mz=7&qm=3h&mc=61.62468,24.58191&q=OH3HAB-4FSK-V2

Seurantaan voi vaihtoehtoisesti käyttää vanhempaa Habhub-palvelua: https://tracker.habhub.org/#!mt=roadmap&mz=7&qm=1_day&mc=61.66841,25.51358&q=OH3HAB-4FSK-V2

4FSK-lähetettä voi dekoodata Horus GUI-ohjelmalla. Ohjelman asennukseen ja käyttöön löydät ohjeita osoitteessa: https://github.com/projecthorus/horusdemodlib/wiki/1.1-Horus-GUI-Reception-Guide-(Windows-Linux-OSX). Horus GUI toimii siten, että 432.500 MHz lähetettä tulee kuunnella USB-lähetelajia käyttäen (ylempi sivukaista) joko perinteisellä radiovastaanottimella tai SDR-ohjelmistoradiovastaanottimella, kuten RTL-SDR-USB-tikut. Vastaanotettu audio tulee viedä Horus GUI-ohjelmalle dekoodattavaksi. SDR-vastaanotinta käyttäessä on helpointa asentaa SDR++-vastaanotinohjelma ja käyttää (UDP) Network audio-ulostuloa, jolla ääni siirretään Horus GUI-ohjelmaan. Ohjeita SDR++-ohjelman ja RTL-SDR-USB-tikun käyttöön Horuksen vastaanotossa on osoitteessa: https://github.com/projecthorus/horusdemodlib/wiki/8-Using-Network-Audio-from-SDRPlusPlus

Windows- ja macOS-versiot Horus GUI:sta ovat ladattavissa osoitteessa: https://github.com/projecthorus/horus-gui/releasesSeurantaan täytyy käyttää uusinta versiota 0.3.7 tai uudempaa!

Horus GUI toimii myös Linuxilla, mutta se tulee asentaa komentoriviohjeiden mukaan:

https://github.com/projecthorus/horus-gui#usage

Käytä Horus GUI:ssa asetuksia:
– Mode: Horus Binary v1/v2 (pallo lähettää v2-versiota)
– Baudrate: 100 baud
– Enable Mask Estim.: raksi päällä
– Tone spacing: 270
– Manual Estim. Limits: ei raksia
– Enable Habitat Upload: raksi päällä, niin jaat vastaanotetun paikkatiedon Habhubiin!
– Enable SondeHub-Ham Upload: raksi päällä, niin jaat vastaanotetun paikkatiedon myös SondeHub Amateur-palveluun!

– Voit myös halutessasi määritellä vastaanotinasemasti tiedot kohdissa:
Callsign, Lat/Lon, Antenna, Radio, mutta nämä tiedot eivät ole pakollisia.

Horus 4FSK-lähete on taajuuksilla 432.500 MHz. Käytä vastaanotossa USB-moodia.


ENGLISH VERSION OF THE TEXT BELOW

Club Hämeenlinnan Radioamatöörit ry, OH3AA, will launch a high-altitude balloon during the Finnish Amateur Radio League (SRAL) summer camp as a part of the programme. We will attempt launch on July 16th around 13:00-14:00 UTC (16:00-17:00 EEST). The launch site is in Eerikkilä Sport & Outdoor Resort, Finland.

You can send us reports about reception of the balloon transmission. Please include your name, possible call sign and your receiver location (city and/or locator square) in the report. The reports can be sent via email to our club email address oh3aa@sral.fi!

The flight payload is a modified Vaisala RS41 radiosonde. The sonde will transmit APRS, CW and Horus 4FSK modes. Horus 4FSK has an excellent performance for tracking the balloon. An SSB receiver on USB side band is necessary for receiving Horus 4FSK.

You can also follow the flight without any radio hardware via the following services:

Transmission frequencies and modes

The flight payload transmitter uses the following frequencies and modes:

 • 432.500 MHz APRS (1200 bps) – using FM mode
 • 432.500 MHz Horus 4FSK v2 (100 baud) – using USB mode
 • 432.500 MHz – CW

Transmit power is 60 mW.

Join us to receive the flight transmissions using your own station equipment. The CW beacon can be received as usual on a regular ham radio rig. The APRS and Horus 4FSK require use of a computer or a rig that supports APRS reception.

See more details below about receiving each mode.

Receiving CW

The CW transmission content includes: the call sign OH3HAB, 6-letter Maidenhead locator, altitude in meters, ground speed in km/h and the internal temperature of the sonde in degrees of Celsius.

An example of the CW transmission would be:

OH3HAB KP21FW 12345m 123 km/h 20C

The CW transmission frequency is 432.500 MHz.

Receiving APRS

The APRS transmission consists of regular APRS location reports using call sign OH3HAB-11.

You can follow the flight using the APRS location reports via the aprs.fi website:
https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=11&call=a%2FOH3HAB-11&timerange=3600&tail=3600

The APRS packets can be received using any standard 1200-baud APRS receiver.

The APRS transmission frequency is 432.500 MHz!

You can build an affordable and easy APRS IGate receiver using an RTL-SDR receiver USB stick and the Direwolf software, which delivers APRS data to the APRS Internet Service. This data is visible in the https://aprs.fi/ website, for example. For more information about using Direwolf, see: Setting up a Raspberry Pi based APRS RX IGate with an RTL-SDR.

For a Windows-based solution using APRSISCE, see Decoding APRS with SDR#, APRSISCE32 and an RTL-SDR.

Receiving Horus 4FSK

The sonde transmits Horus 4FSK (version 2) location in bursts of multiple packets using name OH3HAB-4FSK-V2.

You can follow the flight using the Horus location information via the new SondeHub Amateur website: https://amateur.sondehub.org/#!mt=Mapnik&mz=7&qm=3h&mc=61.62468,24.58191&q=OH3HAB-4FSK-V2

Alternatively, you can use the older Habhub website to track the flight: https://tracker.habhub.org/#!mt=roadmap&mz=7&qm=1_day&mc=61.66841,25.51358&q=OH3HAB-4FSK-V2

You can decode the Horus 4FSK transmissions using the Horus GUI application. See further instructions for installation and usage at: https://github.com/projecthorus/horusdemodlib/wiki/1.1-Horus-GUI-Reception-Guide-(Windows-Linux-OSX). If you’re using an SDR-receiver, such an RTL-SDR USB stick for reception, you can follow instructions to use the SDR++ application for reception here: https://github.com/projecthorus/horusdemodlib/wiki/8-Using-Network-Audio-from-SDRPlusPlus

The Windows and macOS versions of Horus GUI are available at: https://github.com/projecthorus/horus-gui/releasesPlease use version 0.3.7 or newer!

Horus GUI is also available on Linux, but it is necessary to use command-line based installation according to the instructions at: https://github.com/projecthorus/horus-gui#usage

Use the following settings in Horus GUI for reception:
– Mode: Horus Binary v1/v2 (the transmitter uses v2)
– Baudrate: 100 baud
– Enable Mask Estim.: checked
– Tone spacing: 270
– Manual Estim. Limits: not checked
– Enable Habitat Upload: checked, which will share the balloon location in Habhub!
– Enable SondeHub-Ham Upload: checked, which will share the balloon location also in SondeHub Amateur service!

– You can also share details about your receiver station by entering:
Callsign, Lat/Lon, Antenna, Radio, but this information is optional.

The Horus 4FSK transmission frequency is 432.500 MHz. Use the USB mode for reception.

1 vastaus artikkeliin “Stratosfääripallolento ja esitelmä tulossa SRAL101-kesäleirillä Eerikkilässä kutsulla OH3HAB! Vastaanota pallon lähetettä 70 cm bandilla!”

 1. Hei

  Seurasin ilmapallon lähettämistä 16.7.22, alkaen 16 SA. Se rupesi kuulumaan 432.5MHz 16h49min SA, täällä Porissa kp01TP

  Seurasin sitä aina 17h55min asti jolloin se oli vahva noin 57

  Koska en kuullut yhtään CW jossa olisi ollut sen korkeustieto, niin olisi mukavaa jos siellä olisi sen korkeustieto ko 16h49min

  Pystytkö sen kertomaan ja lähetä korkeustieto mun s-postiin ekko.timo@gmail.com

  Kiva että tämä uusi ”Ilmari” kokeilu on otettu esiin. Olen ollut mukana ensimmäisestä Oscar satelliitista alkaen

  OT OH1SM.

  Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s